Kreft og seksualitet

Montebello senteret hadde nylig en ukes samling for kvinner med gynekologisk kreft. Her fikk kvinner og deres pårørende god informasjon innenfor ulike problemstillinger og utfordringe knyttet til gynekologisk kreft. Quintet AS var tilstede på stand med informasjon om refusjonsberettigede behandlingshjelpemidler innenfor inkontinens, seksuell helse og smertelindring.Seksualitet er fortsatt et tabuisert tema innenfor helsevesenet. Sexolog ved Radiumshospitalet Randi Gjessing har en klar oppfordring «Snakk om seksualitet», les hennes utsagn i sin helhet her.