Høstkurset 2015 vel gjennomført 

Første dag startet med en presentasjon av Quintet ved Hanna Solberg og med gjennomgang av elektrostimulering og EMG biofeedback i inkontinensbehandlingen samt virkningsmekanismer i forbindelse med bruk og behandling av disse. Quintets nye flaggskip Myo Plus Pro fikk en kort introduksjon.

Hanna gikk også gjennom refusjonsordningen for eltim/bio/TENS og seksualtekniske hjelpemidler.

Videre hadde vi tre eksterne foredragsholdere denne dagen.Overlege ved Kvinneklinikken i Vestfold Hjalmar Schiøtz snakket om årsaker og behandling ved urininkontinens. Hans neste foredrag tok for seg elektrostimulering i inkontinensbehandlingen og virkningsmekanismer i forbindelse med bruk og behandling av disse.

Stomisykepleier ved Akershus universitetssykehus Anita Lindam snakket om årsaker og behandling ved analinkontinens etterfulgt av fysioterapeut Clara Korneliussen ved St. Olavs som holdt foredrag om smerteproblematikk i bekkenbunn og inkontinens hos kvinner.Noen av deltakerne ga uttrykk for at de ønsker seg mer innen emnet «smerteproblematikk» ved et senere kurs.

Dag to hadde fysioterapeut Linda Sørby ved MSK klinikken foredrag om bekkenbunntrening etter prostatakreft. Linda oppfordret flere av terapeutene til å få mer fokus på menn med inkontinensproblematikk. Linda holder «Informasjonskurs Cancer Prostata».For mer informasjon se www.mskklinikken.no

Dagen fortsatte med workshop der Bente startet med gjennomgang av et par pasient cases.Deltakerne ble deretter delt inn i gruppene: liten erfaring, noe erfaring og god erfaring. De fikk en gjennomgang av det apparatet de selv ønsket, noen ville ha gjennomgang av PelviTone, Continence og ETS, mens de med god kjennskap til disse hadde mest behov for gjennomgang og utprøving av Myo Plus Pro.

Deretter fulgte et foredrag fra kvalitetsrådgiver Mona Stedenfeldt ved St. Olavs som snakket om analinkontinens, urininkontinens, og seksuell funksjon hos primipara med og uten obstetrisk analsfinkter ruptur..

Helt på slutten av dagen fikk vi en fin presentasjon fra fysioterapeut May Onsrud der hun fortalte om «Kongoprosjektet» som hun er med på. Prosjektet har som formål å lære opp kvinner i bekkenbunntrening etter ulike rupturskader.Quintet har sponset et ETS apparat til prosjektet.

Kursdeltaker Ane S. Henriksen, fysioterapeut og PhD – stipendiat ved UNN Tromsø, informerte om behov for rekruttering av pasienter til forskningsprosjektet om kroniske bekkensmerter. For mer informasjon se lenken under:

Tusen takk til alle engasjerte deltakere og forelesere på kurset vårt!