Ny behandlingsveileder ved overaktiv blære og fekal hastverk er nå tilgjengelig

Vi har gleden av å presentere en ny behandlingsveileder ved overaktiv blære og fekal hastverk. Her får du nyttig veiledning i hvordan du går fram, hvilke apparater vi anbefaler, hvilke programmer du benytter og vi kommer med forslag til elektrodeplasseringer. Les mer her.