Workshop i Drammen med kvinnehelse i fokus

Fysioterapeut og spesialist i kvinnehelse Ingrid Skogdal ved Drammen Fysioterapi hadde gjort et imponerende forarbeid og anonymisert fire journaler på pasienter som hun hadde igangsatt med NeuroTrac Pelvitone. Vi fikk utlevert kopier, og Ingrid gjennomgikk journalene sammen med oss før vi møtte pasientene. Fysioterapeut og spesialist i kvinnehelse Kari Johanne Teslo-Andersen, fysioterapeut Kjersti Fimreite og fysioterapeut Tove Ailin Bjerke deltok på denne samlingen, i tillegg til Quintets fysioterapeut Bente Lunde.

Første pasient: Kvinne født i 1944 med diagnose hastverkslekkasje. NeuroTrac Pelvitone blir innstilt på et kombinasjonsprogram med tradisjonell behandling av overaktiv blære, i tillegg til en fase medtiibialisstimulering og til slutt en fase for å styrkebekkenbunnsmuskulaturen.

Andre pasient: Kvinne født i 1964 med diagnose bekkensmerter. Tiltak fra fysioterapeut er bekkenbunnøvelser, avspenningsteknikker, mindfulnes og elektrostimulering med PelviTone etter gjennomført testing med EMG biofeedback.

Tredje pasient: Kvinne født i 1977 med diagnose vaginisme og overaktiv blære. Hun har startet med mindfulnes-øvelser, og fått instruksjon i bekkenbunntrening som ikke er gjennomført grunnet smerter i rygg. Bruker NeuroTrac PelviTone der vi omprogrammerer PC2 for overaktiv blære med hensikt å hemme denne.

Fjerde pasient: Kvinne født i 1956 med MS diagnose, hadde blandingsinkontinens. Testing med EMG biofeedback med tanke på mulig oppstart av elektrostimulering.

Ingrid, som har lang erfaring med denne type pasienter, ønsket en gjennomgang av programmene hun hadde valgt til pasientene sine for en bedre individuell tilpasning. Det ble en lærerik gjennomgang både for terapeutene og pasientene, som alle hadde sagt seg villige til å stille på workshop’en.

Neste workshop ble planlagt til våren der en av de andre deltagerne ville følge Ingrids opplegg for dagen. Denne formen for workshop er en fin måte å lære seg tilpasning av de ulike programmer og parametre som er en viktig del av behandlingen der hjelpemidler som elektrostimulering og EMG biofeedback blir tatt i bruk.

Hvis en tilsvarende workshop kan være nyttig og interessant for deg og dine kolleger, så stiller Quintet gjerne opp og bistår med den tekniske delen av apparatene, samt er behjelpelig med råd og tips vedrørende programvalg for en optimalisert behandling.