Månedens case april 2016: Behandlet svekket bekkenbunn og overaktiv blære med EMG biofeedback

Terapeut: Elsa Zakariassen ved Hinna Helsepark.

Pasient: 54 år gammel kvinne.

Anamnese: Født 4 barn, flere store rifter. Hun har hatt plagsom og hyppig vannlating i flere år med urinlekkasje etter toalettbesøk og ved sterk trang. Føler seg svak i bekkenbunnen og vil gjerne trene den opp.

Undersøkelse: Ved vaginal undersøkelse av bekkenbunn er kontraksjonen korrekt, men svak. EMG måling av bekkenbunn viser ca. 20mV (svak) med kort holdetid.

Behandling: Informasjon og instruksjon i blære-og bekkenbunnstrening i tillegg til at vaginal EMG biofeedback med NeuroTrac ETS velges som behandling. Terskelverdi settes til 20mV med 6 sek knip – 10 sek hvile og 5 repetisjoner. Denne serien gjentas x 8 daglig.

Oppfølging: Ukentlig i starten, etterhvert hver 6. uke.

Resultat: Etter ca. 6 måneders systematisk trening med apparatet måles bekkenbunn til 60mV (sterk) og pasienten har hverken overaktiv blære, etterdråper eller urinlekkasje ved trang.