Quintets høstkurs 2016 avviklet med god oppslutning, flotte foredrag og engasjerte deltakere. Her er noen smakebiter fra programmet

Dag 1: Fysioterapeut Evelyn Morvik åpnet med et foredrag om elektrostimulering, EMG og TENS med ulike anvendelses-og bruksområder før fysioterapeut Bente Lunde presenterte tibialisstimulering med instruksjonsfilm samt bruk av TENS ved blære-og underlivssmerter. Fysioterapeut Linda Sørby fra MSK klinikken snakket om ulike indikasjoner for bruk av tibialisstimulering, blant andre obstipasjon og fekal hastverk, ledsaget av lærerike casepresentasjoner. Avdelingsoverlege ved Sykehuset Innlandet Ylva Sahlin (bildet) gjennomgikk ulike årsaker, typer, diagnostikk og behandlingsalternativer ved analinkontinens. Hun oppsummerte med at konservativ behandling som fysioterapi er effektivt ved mild til moderat analinkontinens. Det er gode resultater for mer alvorlig analinkontinens med sfinkter plastikk og sakral nervestimulering.

Etter en nyttig workshop med tibialisstimulering for overaktiv blære, obstipasjon og fekal hastverk, presenterte fysioterapeut og spesialist i kvinnehelse Kjersti Smee Jensen fra Fysioteam Hamar bruk av NeuroTrac Software til kartlegging og registrering ved undersøkelse, behandling og oppfølging med en illustrasjonscase. Kjersti bruker EMG og trykkmåler (manometer) i tillegg til palpasjon for å måle styrke, utholdenhet og motorisk kontroll I bekkenbunn. Dette danner et utgangspunkt for hvilke tiltak som settes igang for den enkelte pasient, også I forhold til progresjon I behandlingsforløpet.

Dag 2: Fysioterapeut, spesialist i kvinnehelse og sexolog Kjersti Hatlebrekke innledet med rekvisisjonsordninger for behandlingshjelpemidler som elektrostimulatorer, biofeedbackapparater og TENS og seksualtekniske hjelpemidler via NAV samt gjennomgang av aktuelle diagnosekoder i ICD-10 og ICPC-2. PhD, fysioterapeut og spesialist I kvinnehelse og manuell terapi Ingeborg Hoff Brækken presenterte en spennende og uvanlig case av jente med epispadi (mangelfull lukning av urinrøret), behandlet med bekkenbunnstrening og EMG biofeedback fra 2010 frem til august 2016. Spesialsykepleier/uroterapeut ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus snakket om ulike former for urininkontinens hos barn, utredning, behandling og bruk av elektrostimulering og biofeedback. Etter lunsj ble deltakerne delt inn i 3 workshop-grupper etter eget ønske og behov for gjennomgang av enten elektrostimulering eller bruk av EMG og EMG biofeedback. Kjersti Hatlebrekke avsluttet dagen med en casepresentasjon av behandling av analinkontinens etter sfinkter ruptur. Tilbakemeldingene fra de kursdeltakerne som leverte evalueringsskjemaet har utelukkende vært positive, så vi takker så mye for denne gang og ser allerede frem til neste års høstkurs !