Quintet har allerede satt to interessante seminarer på dagsorden i 2017 – du møter oss der!

Faggruppen for kvinnehelse i Norsk Fysioterapeutforbund inviterer til 50-års seminar med et variert og spennende program på Holmen Fjordhotell 30.-31. mars. Foredragene spenner blant annet fra hormoner gjennom kvinnelivet til bekkenleddssmerter, fødselsdepresjon og aldring. Se hele programmet her.

Arctic Pelvic Floor Meeting 2017 arrangeres denne gangen i Bergen 1.-2. juni av Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (KIB) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Tromsø i samarbeid med St. Olavs hospital i Trondheim og Bekkensenteret ved Akershus Universitetssykehus. Det internasjonale symposiet er på engelsk og tar opp ulike tema innen dysfunksjon i bekkenbunn fra fistler til inkontinens hos svake eldre og MS pasienter samt seksuell funksjon ved urogynekologisk kreft. Du finner programmet her.