NAV skjemaet steg for steg

Vi har fått flere henvendelser angående utfylling og innsending av NAVs søknadsskjema for hjelpemidler til seksuallivet, og er gjerne behjelpelig med veiledning. Skjemaet for avtaleprodukter består av 3 sider samt en orientering om utfylling og innsending. Skjemaet må inneholde personalia, diagnosekode, produktvalg og signatur fra pasient og lege før innsending. Side 1 er til lege, side 2 er til leverandør og side 3 er til NAV Helsetjenester. Side 2 sendes til leverandør og side 3 sendes til NAV Helsetjenesters adresse som står i orienteringen.

Du finner skjemaet og en liste med de vanligste diagnosekodene under fanen skjema på hjemmesiden. Produktene under er alle avtaleprodukter og kan rekvireres kostnadsfritt fra NAV. Du kan lese mer om ordningen på NAV sine sider her.