Her kan du få prøvd ut fødsels-TENS i Bergen og Oslo

Quintet fokuserer på TENS
behandling til gravide. NeuroTrac TENS Obstetrics er et TENS-apparat som i
utgangspunktet er designet for bruk under fødsel. Mange har også oppdaget at
dette apparatet er meget velegnet til behandling av svangerskapsrelaterte
bekken-og ryggsmerter eller mer generelle smerter i samme området. Vi tilbyr en
gunstig utlånsavtale slik at du trygt kan bruke apparatet ved bekken-og
ryggsmerter i tiden før fødsel og som smertelindring under fødsel.

Apparatet har kun to
programmer, høyfrekvent for å blokkere smertepulsene (pain gate) og lavfrekvent
burst for å frigjøre egne endorfiner. Du bruker begge programmene samtidig, en
fjernkontroll gjør det mulig å endre fra høyfrekvent til lavfrekvent, tilbake
til høyfrekvent igjen osv. Når riene kommer, benyttes den høyfrekvente
stimuleringen. Når smerteriene avtar, benyttes den lavfrekvente stimuleringen.
NeuroTrac TENS Obstetrics har to kanaler og til sammen fire elektroder kan
benyttes med apparatet.

Leien på apparatet koster
kr. 625,- inkl moms (for inntil 2 måneder). Vi har lagt til en pakke med 4 stk
50×100 mm hudelektroder til kr. 135,- inkl moms, slik at totalbeløpet blir kr.
760,- inkl moms.

NeuroTrac TENS Obstetrics
kan du få demonstrert og leid hos:

Oslo – Jordmor og
Kvinnesenter, Pilestredet 15,
0164 Oslo, www.oslojordmor.no

Bergen –
 Jordmor Kjersti Pettersen, Fjøsangerveien 51, 5054 Bergen,
 Kjersti@jordmor-kjersti.no

Bergen
– 
Quintet AS, Fjellsdalen 1, 5155 Bønes,  www.quintet.no