Prostatakreftforeningen (PROFO) og Quintet AS har inngått samarbeidsavtale

Prostatakreftforeningen (PROFO) og Quintet AS har i 2019 inngått en samarbeidsavtale som går ut på å styrke kunnskapen blant eksisterende og potensielle brukere av hjelpemidler innen seksuell helse, smertelindring og inkontinens. Dette gjelder aktiviteter til befolkningen generelt og prostatakreftpasienter, pårørende, allmennleger og helsepersonell spesielt. PROFO er en pasientforening for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft.

Prostatakreftforeningen ble stiftet 22.mai 2003 og
har til formål å bidra til at:

·       Menn med lokalisert prostatakreft får et optimalt
og likeverdig behandlingstilbud og oppfølging uavhengig hvor i landet de bor.

·       At godt voksne menn får kunnskap om
nødvendigheten av målrettet kontroll av underlivet for å oppdage en mulig
prostatakreft på et tidlig stadium.

·      PROFO skal være
tilgjengelig med lokale og sentrale støtteordninger for menn og deres pårørende
som blir rammet av prostatakreft.

·      PROFO skal etablere et nært
samarbeid med andre brukerorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt som med
fagpersonell og ansvarlige helsemyndigheter for å bidra til større forståelse
for hva brukerne har behov for av støtte og ulike hjelpetiltak.’

Prostatakreftforeningen har 26 lokallag og nærmere 3500 registrerte medlemmer. Quintet AS ser fram til et godt samarbeide.