Bruk av vakuumpumpe etter prostatakirurgi

Bruk av vakuumpumpe
etter prostatakirurgi

Når man fjerner prostata (prostatektomi) i forbindelse med
prostatakreft påvirkes potensen (erektil funksjon). Det er flere måter å fjerne
prostata på kirurgisk, og målet er å fjerne alt vev som har kreftceller. Ved
operasjon fjernes både prostata og hele, eller deler av, sædblærene. Kirurgene
vil alltid forsøke å utføre nervebesparende kirurgi så langt det er mulig.
Nervebesparende kirurgi gir større sannsynlighet for bevaring av potens. Det
kan ta 6-24 måneder å få tilbake potensen etter operasjon, også dersom man får
utført nervebesparende kirurgi på begge sider (bilateralt), og andelen som får
tilbake potensen etter operasjon varierer fra 16-86%.[i]

 

Hvorfor mister man
potensen etter kirurgi?

Etter fjerning av prostata eller andre inngrep i bekkenet
får nervene en påkjenning de bruker uker til måneder (ja, faktisk opptil 3 år![ii])
på å komme seg fra. Nervene kan være helt intakte, men de trenger likevel tid
på å få normal funksjon. Fenomenet kalles neuropraksi. Selv den minste
påkjenningen på nervene kan med andre ord føre til forbigående tap av spontane
nattlige og daglige ereksjoner.[iii]

 

Hva skjer når man
mister spontane ereksjoner?

Normalt har man 3-6 nattlige spontane ereksjoner.[iv]
Formålet med spontane ereksjoner er å holde vevet i penis friskt. Dersom det
går lang tid uten ereksjon, for eksempel på grunn av neuropraksi, så kan vevet
i penis bli skadet og fungere dårligere. Det kan blant annet dannes arrvev som
fører til en merkbar reduksjon i omkrets og lengde.[v]
Vakuumterapi kan forhindre tap av omkrets og lengde.[vi]

 

Hvordan virker
vakuumpumpen?

Vakuumpumpen skaper et undertrykk rundt penis som gjør at
sinusoidene (blodkarene) i svampelegement utvider seg og trekker oksygenrikt
arterielt blod inn i penis. Dette simulerer en spontan ereksjon, og er dermed
et viktig ledd i rehabilitering etter prostatakirurgi.[ii]

 

Medisiner mot
impotens

De fleste har hørt om medisiner mot impotens, såkalte
fosfodiesterase type 5 hemmere (PDE5i). Disse medisinene har ikke effekt så
lenge man har neuropraksi, og det kan dermed ta flere uker til måneder før medisinene
virker. Medisinene kan brukes sammen med vakuumterapi, og er for mange svært
nyttige. De første ukene etter kirurgi er det imidlertid kun vakuumterapi som
kan erstatte funksjonen til de spontane ereksjonene, og det er i denne perioden
det er aller viktigst å bruke vakuumterapi.[vii]

 

Når? Hvor ofte? Hvor
lenge?

Studier som har sett på når man bør starte vakuumterapi har
sett bedre effekt ved tidlig oppstart. Det betyr at det er best resultater for
bruk av vakuumterapi ved oppstart 2-8 uker etter kirurgi. Vakuumterapi kan
brukes for å sikre flere daglige ereksjoner. Det er uvisst hvor mange
ereksjoner man trenger i et gitt tidsintervall for å opprettholde vevshelsen.
Kliniske studier som har vist effekt av vakuumterapi baserer seg på daglig
bruk. Målet er å fylle penis med blod minst 20 ganger per dag. Dette kan gjøres
i én 10 minutters sesjon, eller deles ytterligere inn i kortere sesjoner om
ønskelig.[viii]

 

Vakuumpumpe og
samleie

Man kan fint bruke vakuumpumpen til å oppnå ereksjon når man
ønsker å gjennomføre samleie. Da brukes det en penisring (konstriksjonsring)
for å holde blodet i penis. Penisring kan brukes opp til 30 minutter av gangen.
Det er lurt å la det gå noe tid (uker til 2-3 måneder) etter operasjon før man
brukes penisringer.[i] Nandipati KC, Raina R, Argawal A et
al. Erectile dysfunction following radical retropubic prostatectomy:
epidemiology pathophysiology and pharmacological management. Drugs Aging 2006;
23: 101-17.

Mulhall JP, Mogentaler A. Penile rehabilitation should
become the norm for radical prostatectomy patients. J Sex Med 2007; 4: 538-43.


[ii] Yuan H, et al. Vacuum therapy in
erectile dysfunction – science and clinical evidence. Int Jour Imp Res 2010; 4:
211-19

[iii] Magheli A, Burnett AL. Erectile
dysfunction following prostatectomy: prevention and treatment. Nat Rev Urol
2009; 6: 415-427

 

[iv] Wang R. Penile rehabilitation after
radical prostatectomy: where do we stand and where are we going? J Sex Med
2007; 4: 1085-1097

 

[v] Fraiman M, McCullogh A, Lepor H.
changes in penile morphometrics in men with erectile dysfunction after
nerve-sparing radical retropubic prostatectomy.
Mol Urol 1999; 3: 109-15

 

[vi]
Kohler TS, Pedro R, Hanlin K et al. A pilot study on the use of the vacuum erection device after radical retropubic prostatectomy. BJU 2007; 100:
858-862.

 

[vii] Gontero P, Kirby R. Proerectile pharmacological
 prophylaxis following nerve-sparing  radical prostatectomy (NSRP).  Prostate Cancer
Prostatic  Dis
2004;7:223–6.

 

[viii] Best Practice Britiske
Guidelines. Tilgjengelig fra
https://www.owenmumford.com/fr/wp-content/uploads/sites/4/2014/11/Vacuum-Therapy-Guidelines.pdf. Sist lastet ned 13.11.19