Hvordan søke om dispensasjon

Vi får mange henvendelser om hvordan man søker om
dispensasjon for hjelpemidler som ikke er på rammeavtale. Her er en kjapp guide
til hvordan det gjøres.

 

Ved utfylling av skjema for seksualteknisk hjelpemiddel skal
du under punkt 2.2 fylle ut leverandørens navn, og hjelpemiddelets navn og
artikkelnummer. Du finner produktnavn og artikkelnummer i nettbutikken vår,
eller ved å kontakte oss.

Selve dispensasjonssøknaden er en fritekst skrevet av legen
som forklarer hvorfor pasienten trenger et hjelpemiddel som ikke er på
rammeavtale. Vi kan dessverre ikke komme med eksempler på en slik tekst, men
det kan ha med f.eks. produktkategori (produktkategorien finnes ikke på
rammeavtale), utforming, diagnose eller spesielle forhold hos pasienten å gjøre.
Begrunnelsen må være tydelig og inneholde personalia (inkl. fødselsnummer til
pasienten).

 

Denne friteksten (dispensasjonssøknaden) sendes så til Arbeids- og velferdsdirektoratet,
Virkemiddelseksjonen v/Hjelpemiddelteamet, Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo
.
Svaret på denne sendes direkte til legen, og legen må sende kopi av
innvilget søknad til oss før vi kan levere ut hjelpemiddelet.
Dersom
dispensasjonen ettersendes, så merk gjerne skjemaet med «dispensasjon
ettersendes» e.l. Kopi av innvilget dispensasjonssøknad skal sendes til oss
sammen med rekvisisjonsskjemaet.

 

Eksempler på hjelpemidler som ofte rekvireres på
dispensasjon:

         Inspire dilatorsett

         Inspire dilatorsett med vibrasjon

         
Viberect penisvibrator

         
Penisprotese

         Flip 0 kunstig vagina