Hvordan søke om dispensasjon

Vi får mange henvendelser om hvordan man søker om dispensasjon for hjelpemidler som ikke er på rammeavtale. Du kan se videoen eller lese gjennom teksten under for en gjennomgang på hvordan det gjøres.

 

Ved utfylling av skjema for seksualteknisk hjelpemiddel skal
du under punkt 2.2 fylle ut leverandørens navn, og hjelpemiddelets navn og
artikkelnummer. Du finner produktnavn og artikkelnummer i nettbutikken vår,
eller ved å kontakte oss.

Selve dispensasjonssøknaden er en fritekst skrevet av legen
som forklarer hvorfor pasienten trenger et hjelpemiddel som ikke er på
rammeavtale. Vi kan dessverre ikke komme med eksempler på en slik tekst, men
det kan ha med f.eks. produktkategori (produktkategorien finnes ikke på
rammeavtale), utforming, diagnose eller spesielle forhold hos pasienten å gjøre.
Begrunnelsen må være tydelig og inneholde personalia (inkl. fødselsnummer til
pasienten).Legen må også opplyse om hjelpemidlets navn, pris, artikkelnummer                                                                                                                           og hvem som er leverandøren.

OBS! Denne friteksten (dispensasjonssøknaden) sendes så til den nye adressen:

Abeids- og velferdsdirektoratet
Virkemiddelseksjonen v/ Kontor for Hjelpemidler og levekår
Postboks 354
8601 Mo i Rana.

Svaret på denne sendes direkte til legen, og legen må sende kopi av
innvilget søknad til oss før vi kan levere ut hjelpemiddelet.
Dersom
dispensasjonen ettersendes, så merk gjerne skjemaet med «dispensasjon
ettersendes» e.l. Kopi av innvilget dispensasjonssøknad skal sendes til oss
sammen med rekvisisjonsskjemaet.

Her er en figur som illustrerer saksgangen:

Eksempler på hjelpemidler som ofte rekvireres på dispensasjon:

         Inspire dilatorsett med vibrasjon