TENS mot menstruasjonssmerter

Menstruasjonssmerter (dysmenoré) skyldes som regel kramper i livmoren. Ved tilstander
som endometriose eller infeksjoner i bekkenet kan også smertene forverres under
menstruasjon. Smertene arter seg som regel som kramper i midtre og nedre del av
magen. Noen ganger kjennes smertene også nedover benene eller i korsryggen.

 

Som regel behandles menstruasjonssmerter med såkalte NSAIDs – Non Steroid
Anti-Inflammatory Drugs. Noen har også god effekt av å bruke p-piller eller
hormonspiral. Varmeflaske mot mage/smertefullt område eller et varmt bad gir
også god smertelindring hos mange.

 

TENS er et medikamentfritt alternativt til smertelindring ved
menstruasjonssmerter. TENS reduserer ikke krampene i livmoren, men hindrer
smertesignalene fra disse krampene i å nå frem slik at brukeren opplever mindre
smerte.

 

Forskning på TENS mot menstruasjonssmerter:

I en studie fra 2012 fikk 21 kvinner prøve TENS gjennom 4
menstruasjonssykluser. Her ble både opplevd smerte (målt ved VAS) og bruk av
smertestillende medikamenter signifikant lavere. En tredjedel av deltakerne
sluttet å bruke smertestillende medikamenter. Ved oppfølging 6-8 måneder etter
at studien var avsluttet fortsatte to tredjedeler av kvinnene å bruke TENS
apparatene for å oppnå smertelindring. [i]

 

Høyfrekvent strøm fungerer bedre enn lavfrekvent strøm for å oppnå
smertelindring ifølge en litteraturstudie som inkluderte 9
randomiserte-kontrollerte studier. Lavfrekvent TENS ga like lite smertelindring
som placebo TENS. Det er på bakgrunn av dette at vi anbefaler høyfrekvente
innstillinger til denne indikasjonen.[ii]

 

En randomisert, blindet studie fra 2017 med 134 deltakere viste
signifikant reduksjon av smerte (målt med NRS) og forbruk av NSAIDs. I denne
studien brukte de 2-100 Hz i 30 minutter daglig fra og med første til og med
siste menstruasjonsdag. [iii]
 

Elektrodeplassering og apparatinnstillinger:

Prinsipper om å plassere elektrodene over det smertefulle området gjelder
også her. Dersom smertene sitter mest på magen plasseres elektrodene der, eller
på korsryggen dersom smertene sitter i rygg og nedover i benene. Man bruker
høyfrekvent (80 Hz) eller høyintensitetsstimulering på høy strømstyrke i ett
minutt. Når menstruasjonssmertene kommer skrus strømmen opp til brukeren
kjenner at strømmen begynner å motvirke smertene.  

Bruk gjerne program P04 eller still inn eget program på PC1-PC3
(frekvens: 150 Hz, pulsbredde: 200 µs).

Behandlingen kan gjentas flere ganger.

Last gjerne ned vår behandlingsveileder her.

 

Kilder:

BMJ BestPractice Painful Periods.[i] Schiotz, et al. «Treatment of
dysmenorrhea with a new TENS device (OVA)» J Obstet Gynaecol, 2007. 27(7): p.
726-8.

[ii] Proctor, et al. «Transcutaneous
electrical nerve stimulation and acupuncture for primary dysmenorrhea» Cochrane
Database Syst Rev, 2002;(1):CD002123.

[iii] Bai, et al. «Effect of
transcutaneous electrical nerve stimulation therapy for treatment of primary
dysmenorrhea», 2017. 96(36) p. e7959.