Vi har fått en ny fysioterapeut med på laget!

Kristine Holmefjord har tidligere jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut på tverrfaglig fysioterapiklinikk, med alt fra akutte skader til kroniske plager/langvarige smerter. Hun har en Bachelor i Fysioterapi fra Saxion University i Nederland, og har fullført flere kurs innen fysioterapi i ettertid. Blant annet har hun grunnkurs i idrettsmedisin fra Norges Idrettsmedisinske Institutt. Fremover kommer hun til å ta flere kurs innen smerte- og bekkenplager. Hun har også erfaring som HMS-rådgiver i bedriftshelseteneste, og kurs og erfaring fra salgsbransjen, der hun har levert gode resultat over tid.

Hennes rolle her hos oss blir å informere klinikere på sykehus, private klinikker o.l om hva vi kan tilby, ha ansvar for oppfølging, og opplæring i bruken av produktene.