Vi trenger mer fokus på kvinnehelse!

Kauser Vakili skriver et viktig og godt innlegg i Fredrikstad blad om kvinnehelse. Hun påpeker de store kjønnsforskjellene i helsehjelpen, og et langvarig og skjevfordelt fokus som har vært fordelaktig for menn. Vi har gjort fremskritt, men vi har fremdeles en god vei å gå.

Du kan lese hele artikkelen her.

Du kan lese mer om regjeringens satsning for bedre kvinnehelse her.

I statsbudsjettet for 2021 økes bevilgningen til forskning på kvinnehelse med 5 millioner kroner. Dette er ingen satsning mener Grete Herlofson.