Livet som skal leves etter kreftbehandling

Som landsdekkende leverandør av flere behandlingshjelpemidler og hjelpemidler opplever vi i Quintet store ulikheter i hvilken hjelp, informasjon og oppfølging pasienter får i forbindelse med kreftbehandling. Hittil er vårt inntrykk at mange opplever at de ikke har nok informasjon om hvordan de skal håndtere bivirkninger av behandlinger, og hvordan de skal håndtere langvarige plager. Vi støtter helhjertet et bedre og likere tilbud til alle liv som skal leves før, under og etter kreftbehandling!

Altfor mange pasienter lider unødig og kommer for sent i gang med behandling av bivirkninger etter kreftbehandling. Bruk av dilatorsett ved strålebehandling og kirurgi i bekkenområdet, vakuumpumpe etter fjerning av prostata, opptrening av bekkenbunnsmuskulatur og smertelindring med TENS og TEMS er eksempler på behandling som beviselig bedrer funksjon og livskvalitet hos disse pasientgruppene. Du finner informative videoer om disse temaene på vår Youtube-kanal.

Lurer du på hvilke rettigheter du eller din pasient har til behandlingshjelpemidler og hjelpemidler? Ønsker du å motta e-post når vi publiserer nye webinarer med tema seksuell helse? Ta kontakt med oss!

Vi har samlet tre aktuelle saker om livet som skal leves etter kreftbehandling:


Foto: Maria Sekora

Richard fikk et rikt sexliv og ble kvitt urinlekkasjen med riktig bekkenbunnstrening

Her kan du lese om prostatakreftopererte Richard som ble kvitt urinlekkasjen og fikk et godt sexliv etter at han fikk veiledning og hjelp av den dyktige fysioterapeuten Linda Sørby. Hans historie er på ingen måte unik – med riktig veiledning og kompetanse kan pasientene oppnå drastisk bedring i livskvalitet og funksjon. Stor takk til Richard som deler sin historie og bidrar til at andre kan få hjelp til sine utfordringer


Regjeringen ønsker å tilby bedre oppfølging etter kreftbehandling

TV2 publiserte nylig en sak om brystkreftpasienten Kristin som fikk hjelp av kreftkoordinatoren som hadde oversikt og kompetanse til hjemmebesøk, kunnskap om hjelpemidler, opptrening og støttetilbud.

Regjeringen ønsker nå å innføre en standardisert oppfølging av kreftpasienter også etter at de er utskrevet fra sykehuset. I dag er det store geografiske variasjoner i hvor god oppfølging pasientene får før, under og etter at de er utskrevet fra sykehuset. Kompetansen og kapasiteten til de som skal ivareta pasientene spriker og bidrar til unødig uhelse og tapt livskvalitet.


Kreftoverlevere trenger mer informasjon om sexlivet etter kreftbehandling

Også NRK har nylig intervjuet brystkreftpasienten Stine med fokus på å bedre informasjon og kunnskap om seksuallivet hos de som gjennomgår eller har gjennomgått kreftbehandling og deres partnere. Forskere ved NTNU gjennomfører nå del 2 av prosjektet «Seksuell helse etter brystkreft» – her skal 10 000 tilfeldig valgte kvinner og menn motta spørreskjema om helse og seksualitet. Disse vil danne referansedataene for del 1 av prosjektet som inkluderte brystkreftpasienter. Du kan lese mer om prosjektet her. Stine etterlyser at helsepersonell starter samtalen om hvordan behandlingen kan påvirke kropp og seksualitet. Kreftomsorg Rogaland har laget et hefte for pasienter, og en folder for helsepersonell med mål om å øke fokus på seksuell helse hos kreftpasienter. Du finner mer informasjon om prosjektet her.


Relaterte saker

Relaterte produkter