Bekkenbunnsøvelser er effektivt mot vulvodyni

Vulvodyni er en langvarig smertetilstand som karakteriseres av brennende eller sviende smerte i vulva (de synlige ytre deler av kvinnens kjønnsorgan). Det er få eller ingen objektive funn ved undersøkelse, og kvinnene har ofte opplevd å møte manglende kunnskap og forståelse hos helsepersonell. Vulvodyni rammer 10 – 15 % av alle kvinner i løpet av livet. Provosert vulvodyni (PVD) er en undertype vulvodyni hvor penetrering, tampongbruk og liknende utløser akutte smerter. PVD er den vanligste typen vulodyni hos unge kvinner.[i]

I denne saken ser vi nærmere på to studier:
En norsk studie fra 2018 Av Næss og Bø, og en canadisk multisenterstudie fra 2021 av Morin et al.


Næss og Bø: «Can maximal pelvic floor contraction reduce vaginal resting pressure and resting EMG activity?

Denne sammenlikningsstudien inkluderte 70 deltagere: 35 kvinner med PVD, og 35 kvinner uten PVD. For å måle det vaginale hviletrykket ble Camtechs trykkballong brukt. EMG-aktiviteten ble målt med NeuroTrac ETS. Gjennomsnittsalderen på kvinnene i studien var 23,4 år. Deltakerne utførte 3 maksimale viljestyrte kontraksjoner (Maximal Voluntary Contration – MVC). Det vaginale hviletrykket var signifikant lavere i begge gruppene etter kontraksjonene. Overflate EMG-en var imidlertid kun siginifikant lavere hos pasientene med PVD. Denne studien viser at bekkenbunnstrening er en lovende metode for å redusere overaktivitet i bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner med PVD.[ii]

Ingrid Næss og flere andre dyktige terapeuter treffer du ved Storo og Nydalen Mensendieck fysioterapi.


Morin et al. “Multimodal physical therapy versus topical lidocaine for provoked vestibulodynia: a multicenter, randomized trial”

Denne Canadiske randomiserte multisenterstudien ønsket å undersøke hvilken tilnærming som hadde best effekt på PVD: multimodal fysioterapi eller lokalbedøvende i form av lidokain? De 212 deltakerne i studien ble randomisert til to grupper som mottok enten ukentlig fysioterapi eller nattlig smøring med lidokain (5 %) i 10 uker.

Fysioterapibehandlingen gikk ut på undervisning, biofeedbackstyrt bekkenbunnstrening, manuell terapi og dilatering. Deltakerne ble målt før og etter behandling samt ved oppfølging 6 måneder etter avsluttet behandling. Hovedmålet var redusert smerte ved samleie (målt på en skala fra 0 til 10), andre områder som ble målt var smertekvalitet, seksualfunksjon, tilfredsstillelse og deltakernes oppfatning av endring.  

Hovedfunnet i studien var signifikant bedre smertereduksjon ved samleie hos deltakerne som mottok fysioterapi sammenliknet med lidokainbehandling (p<0,001). Deltakerne som fikk fysioterapi gjorde det også bedre på alle andre områder som ble målt. 79 % av de som fikk fysioterapi rapporterte at de opplevde egen tilstand som sterkt forbedret etter behandling. Forskjellen i effekt på gruppen vedvarte også ved 6 måneders kontrollen.

Fysioterapien ble gitt som individuelle timer av terapeuter med spesialkompetanse på kvinnehelse. Bekkenbunnstreningen var standardisert, og en viktig del av timene var å lære pasienten om håndtering av kronisk smerte, muskelfysiologi og seksuell helse. Den manuelle terapien (20-25 min) gikk ut på desensitivering (fra overfølsom til normal følsomhet) av vulva, tøying av bekkenbunnsmuskulatur og fascier og nevromuskulær gjenopptrening. Bekkenbunnstreningen (20 min) var biofeedbackveiledet og hadde fokus på riktig avspenning. I tillegg utførte deltakerne hjemmebehandling i form av bekkenbunnstrening (5 ganger i uken) og tøying med dilator (3 ganger i uken).

Studien konkluderer med at det er sterk evidens for at fysioterapi bør anbefales som førstelinjebehandling ved provosert vestibulodyni.[iii]

Les artikkelen i fulltekst her.


Fysioterapi er viktig førstelinjebehandling

Begge disse studiene understreker fysioterapeutenes sentrale rolle i behandling av provosert vestibulodyni. Vi har utarbeidet en landsdekkende oversikt over fysioterapeuter med spesialkompetanse innen bekkenbunn og kvinnehelse slik at det er enkelt for pasienter og andre behandlere å finne en fysioterapeut i sitt nærområde som har den rette kompetansen.

Med apparatet MyoPlus Pro er det enkelt å gjennomføre EMG-veiledet behandling, og pasientene kan trene hjemme. Apparatet har også et eget program for å trene på avspenning.


[i] Kilde: Vulva.no

[ii] https://link.springer.com/article/10.1007/s00192-018-3599-1

[iii] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32818475/

Publisert

Relaterte saker

Nyheter

Underlivssmerter

Hjelpemidler for Seksuallivet

Orgastisk dysfunksjon

Erektil dysfunksjon

Smerter ved samleie

Hard Flaccid Syndrome: En pasienthistorie

Vi kom nylig i kontakt med en mann, vi kaller ham «Morten» i denne saken, som over flere år har slitt med smerter og ubehag i penis og bekkenområdet. Han oppsøkte i…

Nyheter

Bekkenbunnsplager & inkontinens

Husk bekkenbunnstrening

HUSK bekkenbunnstrening!   I samarbeid med uroterapeut Linn Elin Rødal lanserer vi klistermerker som det helt enkelt står «husk» på. Linn Elin fikk ideen etter å ha snakket med en pasient som…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter