Bekkenbunnsøvelser er effektivt mot vulvodyni

Vulvodyni er en langvarig smertetilstand som karakteriseres av brennende eller sviende smerte i vulva (de synlige ytre deler av kvinnens kjønnsorgan). Det er få eller ingen objektive funn ved undersøkelse, og kvinnene har ofte opplevd å møte manglende kunnskap og forståelse hos helsepersonell. Vulvodyni rammer 10 – 15 % av alle kvinner i løpet av livet. Provosert vulvodyni (PVD) er en undertype vulvodyni hvor penetrering, tampongbruk og liknende utløser akutte smerter. PVD er den vanligste typen vulodyni hos unge kvinner.[i]

I denne saken ser vi nærmere på to studier:
En norsk studie fra 2018 Av Næss og Bø, og en canadisk multisenterstudie fra 2021 av Morin et al.


Næss og Bø: «Can maximal pelvic floor contraction reduce vaginal resting pressure and resting EMG activity?

Denne sammenlikningsstudien inkluderte 70 deltagere: 35 kvinner med PVD, og 35 kvinner uten PVD. For å måle det vaginale hviletrykket ble Camtechs trykkballong brukt. EMG-aktiviteten ble målt med NeuroTrac ETS. Gjennomsnittsalderen på kvinnene i studien var 23,4 år. Deltakerne utførte 3 maksimale viljestyrte kontraksjoner (Maximal Voluntary Contration – MVC). Det vaginale hviletrykket var signifikant lavere i begge gruppene etter kontraksjonene. Overflate EMG-en var imidlertid kun siginifikant lavere hos pasientene med PVD. Denne studien viser at bekkenbunnstrening er en lovende metode for å redusere overaktivitet i bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner med PVD.[ii]

Ingrid Næss og flere andre dyktige terapeuter treffer du ved Storo og Nydalen Mensendieck fysioterapi.


Morin et al. “Multimodal physical therapy versus topical lidocaine for provoked vestibulodynia: a multicenter, randomized trial”

Denne Canadiske randomiserte multisenterstudien ønsket å undersøke hvilken tilnærming som hadde best effekt på PVD: multimodal fysioterapi eller lokalbedøvende i form av lidokain? De 212 deltakerne i studien ble randomisert til to grupper som mottok enten ukentlig fysioterapi eller nattlig smøring med lidokain (5 %) i 10 uker.

Fysioterapibehandlingen gikk ut på undervisning, biofeedbackstyrt bekkenbunnstrening, manuell terapi og dilatering. Deltakerne ble målt før og etter behandling samt ved oppfølging 6 måneder etter avsluttet behandling. Hovedmålet var redusert smerte ved samleie (målt på en skala fra 0 til 10), andre områder som ble målt var smertekvalitet, seksualfunksjon, tilfredsstillelse og deltakernes oppfatning av endring.  

Hovedfunnet i studien var signifikant bedre smertereduksjon ved samleie hos deltakerne som mottok fysioterapi sammenliknet med lidokainbehandling (p<0,001). Deltakerne som fikk fysioterapi gjorde det også bedre på alle andre områder som ble målt. 79 % av de som fikk fysioterapi rapporterte at de opplevde egen tilstand som sterkt forbedret etter behandling. Forskjellen i effekt på gruppen vedvarte også ved 6 måneders kontrollen.

Fysioterapien ble gitt som individuelle timer av terapeuter med spesialkompetanse på kvinnehelse. Bekkenbunnstreningen var standardisert, og en viktig del av timene var å lære pasienten om håndtering av kronisk smerte, muskelfysiologi og seksuell helse. Den manuelle terapien (20-25 min) gikk ut på desensitivering (fra overfølsom til normal følsomhet) av vulva, tøying av bekkenbunnsmuskulatur og fascier og nevromuskulær gjenopptrening. Bekkenbunnstreningen (20 min) var biofeedbackveiledet og hadde fokus på riktig avspenning. I tillegg utførte deltakerne hjemmebehandling i form av bekkenbunnstrening (5 ganger i uken) og tøying med dilator (3 ganger i uken).

Studien konkluderer med at det er sterk evidens for at fysioterapi bør anbefales som førstelinjebehandling ved provosert vestibulodyni.[iii]

Les artikkelen i fulltekst her.


Fysioterapi er viktig førstelinjebehandling

Begge disse studiene understreker fysioterapeutenes sentrale rolle i behandling av provosert vestibulodyni. Vi har utarbeidet en landsdekkende oversikt over fysioterapeuter med spesialkompetanse innen bekkenbunn og kvinnehelse slik at det er enkelt for pasienter og andre behandlere å finne en fysioterapeut i sitt nærområde som har den rette kompetansen.

Med apparatet MyoPlus Pro er det enkelt å gjennomføre EMG-veiledet behandling, og pasientene kan trene hjemme. Apparatet har også et eget program for å trene på avspenning.


[i] Kilde: Vulva.no

[ii] https://link.springer.com/article/10.1007/s00192-018-3599-1

[iii] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32818475/

Publisert

Relaterte saker

Nyheter

Nye TENS-veiledere!

Ny veileder for TENS ved hode- og ansiktssmerter + nevropatiske smerter I høst holdt spesial fysioterapeut Mathilde Myklebust et webinar som omhandlet TENS ved hode- og ansiktssmerter samt migrene. Dette var et…

Nyheter

Bekkenbunnsplager & inkontinens

Stressinkontinens og svak bekkenbunn

Efemia Academy

Den svenske produsenten av Efemia, Invent Medic, bidrar aktivt med webinarer for opplæring av helsepersonell. Nå har de satt opp en rekke webinarer våren 2024. Webinarene avholdes på svensk, og du kan…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter