Årsrapport Prostatakreft 2020

Årsrapporten i korte trekk:

 • 4999 menn ble diagnostisert med prostatakreft i 2020, ca. halvparten av disse var under 70 år.
 • 2065 menn ble operert for prostatakreft i Norge i 2020.
 • Pandemien fikk tilsynelatende ikke stor negativ betydning for pasientene, men det er ikke undersøkt hvor mye bekymring covid-relaterte endringer har skapt for pasientene.
 • I november 2020 ble Nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft lansert for første gang.
  «Nasjonale handlingsprogram med faglige retningslinjer for kreft skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper for retningslinjene er leger og legespesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi, patologi og fastleger. De vil også være av interesse for allmennleger, pasienter og pårørende.»
 • Nytt av årets rapport er PREM – Patient Reported Experience Measures – pasientenes egenrapporterte opplevelse av tjenestene de møter. De siste årene har rapporten inkludert PROM – Patient Reported Outcome Measures. For prostatakreft har særlig rapportering av urininkontinens, samt seksual- og avføringsfunksjon etter behandling av stor interesse. Kombinert gir PROM og PREM et viktig pasientperspektiv i rapporten.

PROMs:

 • Spørreskjemaet deltakerne mottar dekker generell og kreftspesifikk helse og livskvalitet, men også spesifikke temaer som
  forbindes med prostatakreft og behandling av prostatakreft.
 • I spørreundersøkelser får man bare kunnskap om de som deltar, og dette gir en mulig skjevhet. Av de som fikk påvist prostatakreft i 2018 og 2019 valgte 55 % å delta. 38, 5 % av de inviterte har deltatt i både runde 1 og 2. For at en deltakers spørreskjemasvar skal inkluderes i analysene i denne rapporten, så må han ha blitt behandlet med helbredende hensikt og ha deltatt i spørreundersøkelsen både før behandling og etter ett år (runde 2).
 • Urininkontinens og nedsatt seksualfunksjon er vanlig blant de som opereres eller strålebehandles. Tarmplager er også vanlig blant de som får strålebehandling.
Endring seksualfunksjon 1 år etter operasjon
Figuren viser at mange pasienter plages med urininkontinens 1 år etter operasjon.
Figuren viser at mange plages med nedsatt seksualfunksjon etter strålebehandling.
Figuren viser endring i tarmfunksjon etter strålebehandling.
 • Sammendrag:

Radikal prostatakreftbehandling kan være forbundet med seneffekter, særlig knyttet til urinkontinens, seksualliv
og tarmfunksjon. Man kan se negative utslag etter operasjon og strålebehandling, med unntak av at tarmfunksjon
ikke ser ut til å bli påvirket av operasjon. Det er noe variasjon mellom sykehusene, men det kan ikke slås fast at det
er noen sykehus som har resultater som avviker signifikant fra landsgjennomsnittet.


PREMS:

 • 80 % oppga at de i svært stor eller i stor grad fikk tilstrekkelig informasjon om hvilke behandlingsmuligheter som
  var aktuelle, mens 65 % mente de hadde fått tilstrekkelig informasjon om mulige bivirkninger og seneffekter.


Du kan lese rapporten i sin helhet her.