Nytt elektronisk skjema for bestilling av hjelpemidler for seksuallivet

Som ledd i et stort arbeid med universell utforming i NAV har også skjema for rekvirering av seksualtekniske hjelpemidler fått ny drakt. Det innebærer at skjemaet er blitt delvis digitalt – det vil si at det nå fylles ut inne på nav.no og at det deretter genereres en PDF som må skrives ut, signeres og sendes inn med vanlig postgang. Det vil fortsatt være mulig å benytte det gamle «blankettskjemaet», og NAV har ikke opplyst noen dato for utfasing av dette.

Du finner nytt skjema her: https://www.nav.no/fyllut/nav100606/hjelpemidler


Endringer ved bruk av nytt skjema:

  • Det er ikke mulig å søke om flere hjelpemidler i samme skjema. Du må derfor skrive ut ett skjema per hjelpemiddel du ønsker å rekvirere.
  • Skjema skal kun sendes inn til én adresse (leverandør) og ikke til NAV Økonomitjeneste i Leikanger.
  • Adressen til leverandør komme automatisk på skjemaet.
  • Rekvirenten må opplyse organisasjonsnummer og HPR-nummer for å få generert PDF-en til utskrift
  • Det er enklere saksgang ved dispensasjonssøknad (søknad om hjelpemidler som ikke er på rammeavtale). Nå skal skjema fylles ut, og legeerklæring (med navn og personnummer) vedlegges søknadsskjema. NAV vil deretter gi beskjed direkte til leverandør ved innvilget dispensasjon. Med andre ord slipper rekvirenten å melde fra om vedtaket til leverandør.
  • Du får lenke direkte til beskrivelse i Hjelpemiddeldatabasen for det valgte produktet.

Har du innspill, kommentarer eller spørsmål vedrørende skjemaet? Send oss en e-post på post@quintet.no!