Mer hjelpemidler til kvinner med ny rammeavtale!

Vi har sett på endringene i andelen hjelpemidler for seksuallivet som bestilles til kvinner etter at det ble inngått ny rammeavtale med NAV fra 1. november 2021. Vi hadde en mistanke om at det dårlige utvalget i hjelpemidler for kvinner bidro til at færre kvinner fikk rekvirert hjelpemidler. Dersom dette var riktig burde vi også se en økning i andelen hjelpemidler som ble rekvirert til kvinner etter at ny avtale ble inngått.

Slik definerte vi om hjelpemidlene var beregnet til kvinner eller menn

Selv om NAVs rekvisisjonsskjema legger føringer for brukerens kjønn på enkelte hjelpemidler, eksempelvis «Vibrator for kvinner, plasseres i truse Calexotics» så opplever vi at mange av hjelpemidlene passer like godt til alle kjønn og rekvireres til alle kjønn. Vi har for denne undersøkelsen derfor valgt å plassere hjelpemidlene i kategoriene «mann», «kvinne» eller «unisex» basert på den faktisk bruken, og ikke NAVs definisjoner. For ordens skyld bruker vi begrepet «mann» om personer med penis, og «kvinne» om personer med vulva – og dermed er også hjelpemidlene kategorisert ut fra om de er beregnet på penis («mann»), vulva («kvinne») eller om det er likegyldig («unisex»). For de hjelpemidlene som spesifikt er rettet mot personer med kjønnsinkongruens har vi plassert penisprotese i kategorien «mann» og vulvaprotese i kategorien «kvinne». Vi stiller oss spørrende til at det skal være nødvendig å spesifisere kjønn på vibratorer som passer uansett anatomi, men det er ikke fokus for denne artikkelen!

Endringer i utvalg fra gammel til ny rammeavtale

Avtalen med NAV for seksualtekniske hjelpemidler fornyes hvert 4. år. Gjeldende avtale og utvalg av hjelpemidler trådte i kraft 1. november 2021. I denne avtalen var det 12 forskjellige hjelpemidler på rammeavtalen: 2 for kvinner, 4 unisex mens de resterende 6 var hjelpemidler for menn. Vi har kun tall for hjelpemidlene vi selv leverer og kan derfor ikke si noe om nr. 2, 4, 10 og 11 på listen under. De 12 hjelpemidlene var:

 1. Manuell ereksjonspumpe (mann)
 2. Manuell ereksjonspumpe (mann)
 3. Batteridreven ereksjonspumpe (mann)
 4. Dilatorsett (kvinne)
 5. Dilatorsett (kvinne)
 6. Fingervibrator (unisex)
 7. Vibrasjonspute (unisex)
 8. Trusevibrator (unisex)
 9. Masturbator (tidligere kalt «kunstig vagina») (mann)
 10. Vibrator for utvendig bruk (unisex)
 11. Penisvibrator (mann)
 12. Penisvibrator (mann)

I perioden oktober 2020 til november 2021 var 80 % av de rekvirerte hjelpemidlene beregnet til menn, 15 % til kvinner og 5 % var unisex. La oss se hva som skjer i perioden etter ny avtale blir inngått:

I den gjeldende avtalen er det 18 hjelpemidler. Av disse er 4 til kvinner, 6 unisex og de resterende 8 til menn. Det er blitt bedre utvalg av hjelpemidler på den nye avtalen. Vi leverer 16 av hjelpemidlene, og har derfor ikke tall for nr. 2 og 5 på listen under. Hjelpemidlene i ny avtale er:

 1. Manuell ereksjonspumpe (mann)
 2. Manuell ereksjonspumpe (mann)
 3. Batteridreven ereksjonspumpe (mann)
 4. Dilatorsett (kvinne)
 5. Dilatorsett (kvinne)
 6. Dilatorsett (kvinne)
 7. Vibrator innvendig bruk (kvinne)
 8. Fingervibrator (unisex)
 9. Fingervibrator (unisex)
 10. Fingervibrator (unisex)
 11. Vibrasjonspute (unisex)
 12. Trusevibrator (unisex)
 13. Masturbator (mann)
 14. Masturbator (mann)
 15. Vibrator for utvendig bruk (unisex)
 16. Penisprotese (mann)
 17. Penisvibrator (mann)
 18. Penisvibrator (mann)

I det første året etter at ny rammeavtale trådte i kraft (november 2021 til oktober 2022) var 62 % av de rekvirerte hjelpemidlene beregnet til menn, 27 % til kvinner og 11 % var unisex.

Vi kan derfor med stor glede meddele at det økte utvalget ser ut til å ha ført til at flere kvinner får hjelpemidler for seksuallivet! Vi ser at det fremdeles rekvireres en del hjelpemidler på dispensasjon til kvinner, særlig er OhNut et hjelpemiddel mange søker om å få dekket. Dette er et tydelig signal om at utvalget har forbedringspotensial. Vi savner også flere hjelpemidler som kan passe for personer med funksjonsvariasjon.

Tidligere undersøkelser vi har gjort viste at over 95 % av hjelpemidlene som ble rekvirert var til menn. Vi er veldig glade for å se at trenden går i retning av balanse. Det er ingenting som skulle tilsi at behovet er mindre hos kvinner enn hos menn!

Publisert

Relaterte saker

Nyheter

Bekkenbunnsplager & inkontinens

Husk bekkenbunnstrening

HUSK bekkenbunnstrening!   I samarbeid med uroterapeut Linn Elin Rødal lanserer vi klistermerker som det helt enkelt står «husk» på. Linn Elin fikk ideen etter å ha snakket med en pasient som…

Nyheter

Referat fra APFM

Her har vi notert underveis i foredragene fra årets Arctic Pelvic Floor Meeting i Tromsø. Det var kjekt å se engasjementet for bekkenbunnsdysfunksjon på tvers av faggrupper, og ikke minst interessant å…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter