Blogg

Bekkenbunnsmerter

Smerter i bekkenbunnen og underlivet er en vanlig kontaktårsak i helsevesenet. Men hva kan vi gjøre for å hjelpe pasienter med smertetilstander i bekkenbunnen? Bekkenrelaterte smerter kan ha mange årsaker, og ofte kreves det en helhetlig og langsiktig strategi for å komme i mål. Vi har utarbeidet en oversikt over hvordan man kan bruke elektrostimuleringsapparater og biofeedback i behandlingen av smertetilstander i bekkenbunnen. 

Vulvodyni

Vulvodyni er en samlebetegnelse for smerter i vulvaområdet av sviende eller brennende karakter som oppstår uten andre kliniske tegn til sykdom. Vulvodyni kan være i hele vulvaområdet, og kalles da generalisert, men den kan også være lokalisert til spesifikke områder; klitorodyni, vestibulodyni mv.) Videre deler man gjerne vulvodyni i provosert og ikke-provosert. Lokalisert provosert vulvodyni rammer gjerne unge kvinner og ble tidligere kalt vestibulitt. Vulvodyni er ofte assosiert med andre smertetilstander som muskel-, og skjelettsmerter, irritabel tarm og fibromyalgi. Felles for mange med vulvodyni er at de har hatt gjentagende behandlinger mot soppinfeksjon med reseptfrie lokaltvirkende legemidler. I tillegg er det en del kvinner med vulvodyni som har opplevd overgrep, eller har andre traumatiske fysiske og psykiske belastninger. Tilstanden er ofte assosiert med dysfunksjon av muskulaturen i bekkenbunnen. Dette kommer til uttrykk som økt muskeltonus i hvile, lavere grense for å oppleve trykkstimuli som smerte og nedsatt kontroll over bekkenbunnsmuskulaturen.

 

Dyspareuni

Dyspareuni betyr smerter før, under eller etter samleie, og kan ramme både kvinner og menn. For mange kvinner med dyspareuni er hovedårsaken tørre slimhinner.De vanligste årsakene til tørre slimhinner er menopause (grunnet alder eller kreftbehandling) og manglende seksuell tenning. Betennelse i det lille bekkens organer kan gi smerter ved dype støt.  Provosert vulvodyni er en type dyspareuni. I tillegg finnes det infeksjoner, hudlidelser, anatomiske forhold og mer som kan disponere for dyspareuni. Du kan lese mer om smerter ved samleie her.

 

Vaginisme og partiell vaginisme

Vaginisme kjennetegnes av økt muskelspenning i bekkenbunnens ytre tredjedel, like innenfor skjedeåpningen. Dette gjør innføring av tampong, finger, penis o.l. er vanskelig og smertefullt. Vaginisme oppstår gjerne sekundært til vulvodyni. Vagina er i utgangspunktet ganske tøyelig, og skal tåle utvidelse helt opp til 35 cm i forbindelse med barnefødsel, men for kvinner med vaginisme oppleves vagina uealastisk og trang. Etter hvert kan gjentatte smertefulle opplevelser, f.eks. ved samleie eller gynekologisk undersøkelse, føre til utvikling av avvergereaksjoner i underlivsmuskulaturen. Etter hvert kan forventet smerte skape samme reaksjon i muskulaturen som selve den smertefulle opplevelsen. Årsakene til utvikling av vaginisme kan være mange, og det kan ofte være nødvendig med en tverrfaglig tilnærming.

 

Kroniske underlivssmerter

Kroniske underlivssmerter er smerter i bekkenregionen som har varighet over 6 måneder. Man skiller gjerne mellom sykliske smerter (menstruasjonsrelaterte smerter) og asykliske smerter. Kroniske underlivssmerter skyldes sjeldent en enkeltfaktor, og det som utløste smerter i utgangspunktet trenger ikke ha sammenheng med det som vedlikeholder den. Helhetlig tankegang og lang behandlingstid er ofte suksessfaktorene for å bedre kroniske underlivssmerter.

 

Kilder: vulva.no og Norsk Gynekologisk Forenings Veileder.

 

Quintet tilbyr flere modaliteter for behandling av smerter i bekkenbunnen.


BIOFEEDBACK:

Elektromyografi (EMG) biofeedback måler spenningsnivået i muskulaturen. Myoplus Pro apparatet vårt kan brukes til å gi pasienten løpende tilbakemelding på hvor gode de er til å slappe av i muskulaturen. Pasienter med smertetilstander i bekkenbunnen har gjerne hyperton og hyperirritabel  bekkenbunnsmuskulatur, og vanskelig for å relaksere. Trening med EMG biofeedback kan gjenetablere normal funksjon i bekkenbunnen.[i] [ii] [iii] Denne studien sammenliknet effekten av lokal lidokain og biofeedback [iv] Les mer om studien og se fulltekstversjon her.  Muskelinstabilitet i bekkenbunnen er assosiert med kronisk vestibulitt, og trening med EMG-feedback kan eliminere smertene [v]

Vanligvis gjør man EMG bioffedback vhja. av en probe plassert i skjeden. De pasientene som ikke har mulighet til plassering av probe i skjeden (for eksempel ved uttalt dyspareuni) kan bruke en hudelektrode på perineum. Det er da viktig at man samtidig benytter en referanselektrode – for eksempel på armen – for å få gode målinger. Referanselektrode og ledning til denne følger med alle våre Myoplus Pro apparater.

 

INTRAVAGINAL ELEKTROSTIMULERING:

Intravaginal elektrostimulering fordrer at pasienten er i stand til å gjennomføre behandling med probe plassert i skjeden (evt. rektum). Våre apparater er innstilt med egne smerteprogrammer som har dokumenter effekt. P01 er smerteprogrammet på Continence, PelviTone og Myoplus Pro. Som behandler er det viktig å vite at våre «inkontinens-apparater» også kan brukes til smertelindring hos pasienter med bekkenbunnssmerter.

Hos pasienter med levator ani spasmer er det gjort en retrospektiv studie som viste varig bedring hos ca. halvparten av pasientene etter behandling med elektrostimulering. Les mer og finn link til artikkelen her.

Hos pasienter med kroniske bekkenbunnssmerter er det gjort en studie som viste signifikant bedring: Les mer og finn link til artikkelen her.

 

TIBIALISSTIMULERING

Tibialisstimulering har vært brukt mot kroniske bekkenbunnsmerter og gitt lovende resultater på smerte og livskvalitet. Det er ikke kjent hvordan tibialisstimulering bedrer smerter for pasienter med bekkenbunnssmerter, men mye tyder på at tibialisstimulering gir en nevromodulasjon som gir en gunstigere nervefyring. Bekkenbunnsmuskulaturen er avhengig av komplekse og finjusterte refleksbaner for å fungere optimalt, og for mange smertepasienter kan tibialisstimulering bidra til et bedre samspill i bekkenbunnen.

Her finner du en spennende studie gjort på behandling av kvinner med kroniske bekkenbunnsmerter og bruk av tibialisstimulering.

 

TENS:

TENS står for Transkutan elektrisk nervestimulering. TENS og har dokumentert effekt for lindring av menstruasjons-, svangerskaps-, og fødselssmerter. Vi har laget en egen veileder til bruk av TENS til disse tilstandene.

Vi vil generelt anbefale at man prøver elektrostimulering og biofeedback før man eventuelt prøver TENS ved smertetilstander i bekkenbunnen. Det finnes også studier som tyder på at TENS har smertelindrende effekt ved vestibulodyni[vi] [vii] [viii]og kroniske bekkenbunnsmerter[ix].[i] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11275387

[ii] https://journals.lww.com/obgynsurvey/Citation/1995/09000/Treatment_of_Vulvar_Vestibulitis_Syndrome_With.15.aspx

[iii] https://europepmc.org/abstract/med/11354833

[iv] https://quintet.no/media/bilder/dokumentasjon/underlivssmerter/EMG%20biofeedback%20versus%20topical%20lidocaine%20gel.pdf

[v] https://quintet.no/media/bilder/dokumentasjon/underlivssmerter/Treating%20vulvar%20vestibulitis%20with%20electromyographic%20biofeedback%20of%20pelvic%20floor%20musculature.pdf

[vi] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25388372

[vii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18715435

[viii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29960200

[ix] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28458478