Blogg

Barn og inkontinens

Barn og inkontinens - bilde

Tibialisstimulering

Barn plages også av inkontinens, nattevæting og blære/tarmforstyrrelser. Tibialisstimulering er en ikke-invasiv behandlingsmetode for barn i alle aldre. Tibialisstimulering gjøres enkelt ved at man klister hudelektroder på foten. Behandlingen er ikke smertefull, gjennomføres på 20 minutter og kan gjøres hjemme etter opplæring.EMG-biofeedback

En annen utfordring innen inkontinensomsorgen for barn er dyssynergiproblematikk. EMG står for Elektro MyoGrafi, og måler aktivitetsnivået i muskulaturen. Bruk av EMG-biofeedback gir en bevisstgjøring av viljestyrt muskulatur, og gjør at barnet kan lære seg avslapping under blære/tarm-tømming. EMG-biofeedback kan ha umiddelbar virkning, men for å oppnå rehabilitering av blæren bør behandlingen utføres minimum over flere måneder.

MyoPlus Pro er et apparat med spillmuligheter som gir intuitiv og motiverende trening for barn som trenger EMG-biofeedback trening. Du kan velge mellom kaninspillet hvor man samler gulerøtter, eller flyspillet hvor man flyr over fjelltopper.

 

 

Tilstander som kan ramme barn:

Ustabil blære: plutselig og uten forvarsel kraftig tissetrang. Disse barna har typisk aldri vært tørre.

Utsatte miksjoner («infrequent voider») er når barna utsetter å tisse, og har lite eller ingen tissetrang. De blir tisser gjerne på seg uten selv å merke det. Mange er tørre om natten. De har ofte stort blærevolum og resturin.

Blære-sfinkter dyssynergi/dyskoordinering er når blæremuskulaturen trekker seg sammen, men uten at det er koordinert med vedvarende sfinkteråpning. Typisk er at barnet bruker bukpressen, og at det er dårlig eller uregelmessig urinstråle. Som regel er dyssynergi sekundært til overnevnte tilstander.

Kombinasjoner av overnevnte tilstander er vanlig. Barn med ustabil blære utsetter gjerne miksjoner, og barn som bruker mye bekkenbunnmuskulatur for å holde igjen mister etter hvert evnen til å slappe av og utvikler dermed dyssynergi.

Psykogen urininkontinens på dagtid sees som regel i sammenheng med lærevansker, sosiale vansker, hyperaktivitet og andre psykiske utfordringer. Tilstanden kan likne ustabil blære, men behandlingsresultatene uteblir.

Giggle (latter) inkontinens rammer oftest jenter. Urinlekkasje ved latter er ufrivillig, og gir av og til komplett tømming av blæren. De har ellers normal blærefunksjon og kontinens.

Blæredysfunksjon og enkoprese sees hyppig i kombinasjon. Behandling må rettes mot begge tilstander for å sikre god effekt. For enkelte er god kontroll av obstipasjon tilstrekkelig for å oppnå god blærefunksjon.

Andre tilstander som rammer barn: Infravesikal obstruksjon hos gutter, nevrogen blære, epispadi og uretral ektopi.Kilde: Pediatriveilederen:  https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=144625&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5972