Blogg

Smertelindring og muskeltrening

 • Vagusnervestimulering - ny behandlingsveileder

  Vagusnervestimulering - ny behandlingsveileder

  Vagusnervestimulering kan påvirke en rekke funksjoner i hjernen og kroppen, og stimulering av ørets gren av vaguserven får stadig større opmmerksomhet i internasjonal forskning[i]. Det finnes både invasive teknikker med implantert elektrostimulatorer, og noninvasive teknikker som stimulerer gjennom huden. Ubalanse mellom sympatisk og parasympatisk aktivitet i vagusnerven kan knyttes til en rekke tilstander, herunder hjertesvikt, irritabel tarm (IBS) og kroniske smertesyndromer, og det dreier seg ofte om en overaktivitet i sympatikus sammenliknet med parasympatikus.

  Les mer...
 • Spenningshodepine, migrene og TENS

  Spenningshodepine, migrene og TENS

  I dette blogginnlegget fokuserer vi på TENS i behandlingen av spenningshodepine og migrene. TENS er et medikamentfritt alternativ for behandling av hodepine, og vi vil her gi råd og veiledning til deg som terapeut. Ta kontakt med oss dersom du ønsker kurs eller mer informasjon om TENS!

  Les mer...
 • Kasuistikk: Endometriose og TENS

  Kasuistikk: Endometriose og TENS

  Vi har fått tilsendt en spennende kasuistikk som omhandler en pasient med endometriose. Noen detaljer i kasuistikken er endret slik at pasienten ikke skal være identifiserbar. Heidi Prøsch er Mensendieck-fysioterapeut med spesialkompetanse innen bekkenbunnsplager hos kvinner og menn. Hun ønsker å spre budskapet om at det finnes hjelp for de som sliter med bekkenbunnsplager. Heidi tilbyr både bekkenbunnskonsultasjoner og gruppetreningstimer i Mensendieck og Pilates. Du kan lese mer om Heidi og tilbudet hennes på hpfysio.no

  Les mer...
 • Postoperativ TENS

  Postoperativ TENS

  Vi har gjennomgått forskningslitteraturen for ulike indikasjoner på bruk av TENS mot postoperative smerter. Her får du en systematisk oversikt på bruk av TENS på ulike indikasjoner.

  Les mer...
 • Hva er det med TENS?

  Hva er det med TENS?

  Les jordmor Kjersti Pettersen sitt blogginnlegg om nytteverdien av TENS for gravide og fødende: "De siste 6 månedene har jeg lært mye om TENS og nytten gravide og fødende kan ha av det. Når jeg i tillegg får lære mer om inkontinensproblematikk som Quintet også arbeider med, ser jeg i større grad sammenhengen mellom hvordan en fødsel ender og eventuelle problemer kvinner får etter fødsel."

  Les mer...
 • Hva skjer på lab'en?

  Hva skjer på lab'en?

  Apparatene som Quintet leverer til terapeuter og brukere eies stort sett av ulike helseforetak. Vi administrerer en resirkuleringsordning for elektrostimulatorer og biofeedbackapparater som kvalitetssikrer at nye brukere til enhver tid mottar apparater som er klargjorte i vår lab før utsendelse. Martha Lasso har hovedansvaret for resirkulering, registrering, avlesing og klargjøring av brukte apparater her hos Quintet. Når Martha mottar et apparat, følger hun nøye oppsatte rutiner før apparatet sendes ut på nytt.

  Les mer...
 • Fokus på langvarige underlivssmerter - hvordan du har det eller hvordan du tar det?

  Fokus på langvarige underlivssmerter - hvordan du har det eller hvordan du tar det?

  Begge deler er faktisk like riktig. Langvarige smerter er medvirkende til både redusert livskvalitet, arbeidskapasitet og seksuell funksjon. Langvarige underlivssmerter defineres som smerter med en varighet over 6 måneder uavhengig av syklus, og der andre tilstander er utelukket.

  Les mer...
 • Fra en spesialistpraksis: Kjersti Hatlebrekke, spesialist i kvinnehelse og sexolog beskriver en dag i klinikken

  Fra en spesialistpraksis: Kjersti Hatlebrekke, spesialist i kvinnehelse og sexolog beskriver en dag i klinikken

  Hvordan møter vi pasientene og hva kan vi tilby? Min kliniske hverdag innebærer å gi nye pasienter et trygt og godt møte med en spesialist, motivere til videre egeninnsats hos de som følges opp, evaluere effekt av tiltak underveis og konkludere med et resultat for de som avsluttes.

  Les mer...