Dokumentasjon

Smerte, funksjon og livskvalitet før og etter Transkutan Elektrisk Nervestimulering (TENS) for pasienter med Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS)

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) er en langvarig smertetilstand som karakteriseres ved smerte, hevelse, autonome og motoriske forstyrrelser. Tilstanden er invalidiserende og skaper ofte stor lidelse hos pasienten og det er vanskelig å gi effektiv behandling. En stor andel av pasientene får ikke tilfredsstillende smertelindring gjennom medikamentell behandling alene og det er derfor behov for flere ikke-medikamentelle behandlingsalternativ. Nevrostimulering er et tilbud som brukes som erstatning for eller som tilleggsbehandling til medikamentell terapi i forbindelse med ulike nevropatiske smertetilstander. Transkutan elektrisk nervestimulerig (TENS) er den vanligste formen for stimulering. TENS er også relativt risikofritt men har svak vitenskapelig belegg. Les mer her.

Last ned Pdf