Dokumentasjon

Transcutaneous electrical nerve stimulation to treat vestibulodynia

Transcutaneous electrical nerve stimulation to treat vestibulodynia: a randomised controlled trial. F Murina et al, BJOG 2008;115:1165-1170

  • 40 kvinner med vestibulodyni mottok enten 20 aktiv TENS eller sham behandlinger x 2 ukentlig via vaginal probe 20 mm diameter og 110 mm lengde.
  • Effektmål: VAS, SF-MPQ (smertespørreskjema), Marinoff Scale for dyspareuni og FSFI (Female Sexual Function Index questionnaire) ved oppstart, etter avsluttet behandling og ved 3 måneders follow up.
  • Resultat: signifikant bedring av smerte for alle effektmål i gruppen som mottok aktiv TENS.
  • TENS protokoll: 15 min frekvens 10 Hz, pulsbredde 50 usek etterfulgt av 15 min 50 Hz, pulsbredde 100 usek.

Les mer her.