Dokumentasjon

Electrical stimulation in the treatment of pelvic pain due to levator ani spasm.

  • Electrical stimulation in the treatment of pelvic pain due to levator ani spasm. Fitzwater JB, Kuehl TJ, Schrier JJ. J Reprod Med 2003 Aug;48(8):573-7
  • 66 kvinner med snittalder =38.7, antall fødsler =2 som hadde mottatt intravaginal elektrostimulering for kronisk bekkensmerte og levator ani spasme ble evaluert for effekt av behandling.
  • Resultat: 52 % (34 kvinner ) anga bedring etter vaginal elektrostimulering, og 51% hadde vedvarende bedring 30 uker etter avsluttet behandling. Les her.