Dokumentasjon

Tradisjonell elektrostimulering for overaktiv blære (2013)

Tradisjonell elektrostimulering for overaktiv blære (2013)

Med tradisjonell elektrostimulering (også omtalt som FES, funksjonell elektrostimulering) benyttes gjerne en vaginal elektrode/sensor og/eller en anal elektrode/sensor. Det finnes også penile elektroder, spesialsensorer for barn etc. Her har vi samlet en del dokumentasjon om denne behandlingsintervensjonen mot overaktiv blære. Se også dokumentasjon under "Barn og inkontinens" og "Menn og inkontinens".

Chêne G et al, 2013: Female urinary incontinence and intravaginal electrical stimulation: An observational prospective study

Omtale: Denne prospektive multisenterstudien omhandler 359 kvinner med stressinkontinens (207, gruppe A), urgeinkontinens (OAB) (33, gruppe B) og blandingsinkontinens (119, gruppe C). Kvinnene gjennomførte hjemmebehandling med vaginal elektrostimulering, 20-30 minutter daglig, 5 dager i uken i en periode på 10 uker. Identisk subjektiv og objektiv vurdering ble foretatt både før behandlingen ble igangsatt og etter at behandlingen var ferdig. Resultatene viste en objektiv kureringsgrad på 63,5% (65,7% i gruppe A, 57,6% i gruppe B og 61,3% i gruppe C). Alle elementer i livskvalitetsindeksen benyttet ble signifikant forbedret med en gjennomsnittlig fornøydhetsgrad på 83,6%. Konklusjonen i denne studien er at vaginal elektrostimulering bør være en av de første alternativene i behandlingen av inkontinens hos kvinner.