Dokumentasjon

Bekkenbunnstrening etter radikal prostatektomi forbedret postoperativ urininkontinens.

En randomisert studie gjennomført ved St. Olavs Hospital I Trondheim viste at de som mottok fysioterapiveiledet bekkenbunnstrening etter radikal prostatektomi hadde en signifikant forbedring av postoperative inkontinensplager sammenlignet med kontrollgruppen. Resultatene ble ikke reflektert I forbedret opplevelse av livskvalitet. Les abstraktet her.