Dokumentasjon

Current Treatment Options for Nonneurogenic Overactive Bladder in Children (2016)

Current Treatment Options for Nonneurogenic Overactive Bladder in Children: Denne oversiktsartikkelen beskriver og ser på effekt av ulike behandlingsalternativer for barn med overaktiv blære; blant andre uroterapi med blæretrening, tilpasset diett, vannlatingsstillinger og biofeedback. Studier på effekt av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), transkutan og perkutan tibialisstimulering samt sakral nervestimulering og medikamentell behandling omtales også. Les hele artikkelen.