Dokumentasjon

TENS er effektiv behandling for postoperative smerter, osteoartrosesmerter, smertefull diabetisk nevropati og enkelte akutte smertetilstander (2014)

I en oversiktsartikkel fra 2014 konkluderer forfatterne med at TENS er effektiv behandling for postoperative smerter, osteoartrosesmerter, smertefull diabetisk nevropati og enkelte akutte smertetilstander. Det er også evidens for at TENS er effektiv smertebehandling ved fibromyalgi, smerter etter fødsel og smerter ved spinalskader (lavfrekvent TENS). Forfatterne nevner blant annet tre viktige faktorer for å oppnå et best mulig behandlingsresultat: Toleranse for gjentatt TENS, intensitet på stimulering og elektrode plassering. Les hele artikkelen her