Dokumentasjon

Oversiktsartikkel (Cochrane Review) fra 2016: Electrical stimulation with non-implanted electrodes for overactive bladder in adults.

I denne oversiktsartikkelen (Cochrane Review) fra 2016 konkluderer forfatterne med at elektrostimulering med overflateelektroder er mer effektivt enn ingen behandling eller medikamentell behandling for overaktiv blære. Elektrostimulering kan rekvireres kostnadsfritt gjennom legespesialist og Quintet AS har avtale med de fleste helseforetak. Les abstraktet her