Dokumentasjon

Transkutan tibialisstimulering for overaktiv blære (OAB)

Transkutan tibialisstimulering for overaktiv blære (OAB)

Ved transkutan tibialisstimulering (TTNS) benyttes hudelektroder i stedet for nålelektroder (PTNS). Her har vi samlet en del dokumentasjon om denne behandlingsintervensjonen mot overaktiv blære. Se også dokumentasjon under "Barn og inkontinens" og "Menn og inkontinens".

Elektrostimulering, anticholinerika, tibialisstimulering mot OAB, hva sier Cochrane-sammendraget?

Lena Jönsson, Karin Ärlemyr 2009 : Tibialisstimulering – en behandling vid överaktiv blåsa. En litteraturstudie, Examensarbete, Malmö högskola.Les denne litteraturstudien her. Denne studien omtaler både PTNS og TTNS, og er derfor tatt med her (hovedvekt PTNS).

Schreiner et al 2010: Randomized trial of transcutaneous tibial nerve stimulation to treat urge urinary incontinence in older women

Amarenco et al 2003: Urodynamic effect of acute transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in overactive bladder

I denne oversiktsartikkelen (Cochrane Review) fra 2016 konkluderer forfatterne Stewart F et al med at elektrostimulering med overflateelektroder er mer effektivt enn ingen behandling eller medikamentell behandling for overaktiv blære. Elektrostimulering kan rekvireres kostnadsfritt gjennom legespesialist og Quintet AS har avtale med de fleste helseforetak. Les abstraktet her

Oversiktsartikkel i Asian Journal of Urology 2015 om bruk av ikke-invaderende transkutan elektrisk nervestimulering i behandling av overaktiv blære. Forfatterne Slovak, Chapple og Barker diskuterer blant annet ulike elektrodeplasseringer, stimuleringsparametre og effektmål som kan ha har betydning for behandlingsresultatet. Les hele artikkelen her