Dokumentasjon

Best effekt med kombinasjonsbehandling for overaktiv blære hos barn (2017)

Senter for barneinkontinens ved Århus universitetshospital har nettopp gjennomført og publisert en studie der de har evaluert kombinasjonsbehandling med sakral nerve elektrostimulering (med overflateelektroder) og medikamentet Oxybutinin, og konkludert med at nettopp denne kombinasjonsbehandlingen er adskillig bedre enn disse to behandlingene alene. Dersom du ønsker tilgang til hele studien, ta kontakt på post@quintet.no. Les sammendraget av studien her

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Combined with Oxybutynin is Superior to Monotherapy in Children with urge incontinence: A Randomized, Placebo Controlled Study.

Borch L., Hagstroem S., Kamperis K., Siggaard CV, Rittig S.

J Urol 2017 March 19