Dokumentasjon

Seksuell helse

Montebello senteret hadde nylig en ukes samling for kvinner med gynekologisk kreft. Her fikk kvinner og deres pårørende god informasjon innenfor ulike problemstillinger knyttet til gynekologisk kreft. Quintet AS var tilstede og bidro med informajon knyttet til seksuell helse, inkontinens og smertelindring. Seksualitet er fortsatt et tabuisert tema innenfor helsevesenet og Sexolog Randi Gjessing ansatt som sexolog ved Radiumshospitalet har en klar oppfordring " Snakk om seksualitet" les hennes utsagn i sin helhet her

Les Kreftsykepleier Merete Blindheim sin nye fagartikkel "Kreft rammer menns sexliv" som konkluderer med at kreft nesten alltid påvriker mannens seksualitet. Hun fremhever også viktigheten av at sykepleier anerkjenner sitt ansvar og inviterer pasienten og partner til dialog om temaet uansett kreftform og sykdomsforløp. Artikkel var publisert i Sykepleien:2014 102(08):58-61 les den i sin helhet her.

I 1999 utarbeidet Verdens helseorganisasjon WHO og World Associaton for sexual health en erklæring om seksuelle rettigheter som senere ble godkjent under den 14. verdenskongsressen i sexologi i Hong Kong. Les erklæringen om seksuelle seksuelle rettigheter her.