Dokumentasjon

Effekt av TENS for postoperative smerter (2016)

I en nylig publisert redaksjonell artikkel i tidsskriftet Analgesia & Resuscitation: Current Research, oppsummeres evidens fra systematiske placebokontrollerte oversiktsartikler. Forfatteren konkluderer med at resultatene fra denne gjennomgangen tyder på at TENS lindrer smerte og reduserer forbruk av smertestillende medikamenter når behandlingen brukes riktig. Les hele artikkelen her.