Dokumentasjon

Effekt av TENS for menstruasjonssmerter (2017)

I denne randomiserte, blindete studien fra 2017 deltok 134 kvinner med menstruasjonssmerter fordelt på to grupper: 1 som mottok TENS og 1 som mottok simulert TENS. Effektmål var numerisk smerteskala (NRS), lengde på lindring av menstruasjonssmerter, forbruk av ibuprofen tabletter og score på livskvalitetsskjemaet WHOQOL- BREF. TENS gruppen viste signifikant forskjell på alle effektmål unntatt livskvalitet sammenlignet med kontrollgruppen. TENS behandlingen var modulert 2-100 Hz i 30 minutter daglig fra og med første menstruasjonsdag til og med siste menstruasjonsdag, bilateral legging mot smertefullt område nedre abdomen. Du kan lese hele studien her. Se også elektrodeplassring for menstruasjonssmerter her.