Dokumentasjon

Transkutan tibialisstimulering for overaktiv blære der medikamentell behandling ikke hadde effekt (2014)

Transcutaneous posterior tibial nerve stimulation: evaluation of a therapeutic option in the management of anticholinergic refractory overactive bladder

International Urogynecology Journal 2014

  • Myriam Ammi
  • Denis Chautard
  • Elena Brassart
  • Thibaut Culty
  • Abdel Rahmène Azzouzi
  • Pierre Bigot

Førtitre pasienter gjennomførte daglig tibialisstimulering hjemme i 1 måned og 23 av disse (53%) oppnådde effekt av behandlingen med forbedring av symptomer i henhold til to typer score skjema.