Dokumentasjon

Effekt av bekkenbunnstrening for inkontinens etter radikal prostatektomi (2017)

Denne randomiserte kontrollerte studien fra 2017 viser at bekkenbunnstrening 3 ganger daglig i 6 måneder forbedret kontinens og livskvalitet hos deltagerne i treningsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Effekten var mest målbar etter 3 og 6 måneders trening. Les hele artikkelen her.