Dokumentasjon

Effekt av TEMS ved styrketrening av quadriceps muskelen etter fremre korsbånds kirurgi

Neuromuscular electrical stimulation is effective in strengthening the quadriceps muscle after anterior cruciate ligament surgery.

Annette V. Hauger1  · M. P. Reiman2  · J. M. Bjordal3,4 · C. Sheets5  · L. Ledbetter6  · A. P. Goode2,7,8

Denne oversiktsstudien fra 2017 viser at bruk av TEMS i tillegg til fysioterapi ga bedre effekt enn standard fysioterapi alene i den tidlige rehabiliteringsfasen etter kneoperasjon. Du kan lese hele artikkelen her.

TEMS er først og fremst en behandling hvor en prøver å skape en motorisk respons eller muskelkontraksjon, ved at en gradvis øker strømstyrken på

det muskelstimuleringsprogrammet en bruker til den utløser et aksjonspotensiale i muskulaturen. Denne muskelkontraksjonen vil gjerne kjennes

sterkere enn en viljestyrt kontraksjon, siden den motoriske nerven blir stimulert direkte. For å oppnå dette er det viktig å prøve seg litt fram og gjøre små justeringer av elektrodene. Pasienten trenger gjerne litt tilvenning til behandlingen, så øk strømstyrken gradvis underveis.