Dokumentasjon

Hvordan kan effekten av TEMS optimaliseres i opptrening av quadriceps?

Can the Use of Neuromuscular Electrical Stimulation Be Improved to Optimize Quadriceps Strengthening?

Neal R. Glaviano, MEd, ATC*† and Susan Saliba, PhD, ATC, PT‡

Denne studien fra 2016 ser på hva terapeuter kan oppnå ved å endre parametre for muskelstimulering i opptrening av quadriceps. Klinikere kan optimalisere kraft utvikling og samtidig redusere ubehag ved å bruke pulsbredde på 400-600us og pulsfrekvens på 30-50Hz. Les hele artikkelen her.