Dokumentasjon

Dokumenterte parametere ved transkutan og perkutan tibialisstimulering

Transkutan tibialisstimulering (TTNS) ved overaktiv blære og fekal hastverk: 3 -5 Hz / 150-175 uS

Transkutan tibialisstimulering (TTNS) ved obstipasjon: 20 Hz / 200 uS

Transkutan tibialisstimulering (TTNS) ved analinkontinens og anal fissur: 10 Hz / 200 uS

Perkutan tibialisstimulering (PTNS) ved overaktiv blære og fekal hastverk: 20 Hz /200 uS

20 eller 30 minutter daglig, flere ganger ukentlig eller ukentlig

6 uker (dokumentasjon) – 12 uker (vår anbefaling)