Dokumentasjon

Pain relief in labour by using transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS).

Pain relief in labour by transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS).

van der Spank JT1, Cambier DC, De Paepe HM, Danneels LA, Witvrouw EE, Beerens L

Denne studien fra Nederland omfattet 24 kvinner i en forsøksgruppe og 35 kvinner i en kontrollgruppe. De benyttet et burstprogram som vekslet mellom lav- og høyfrekvent stimulering slik TENS Obstetrics gjør. Elektrodeplasseringen er lik den Quintet anbefaler sine brukere idag.

Kvinnene i fødsel evaluerte smerte underveis og etter fødsel ved hjelp av VAS score.

96 % oppga god effekt. 87 % av dem som fikk benytte TENS var villig til å betale en betydelig sum for å kunne benytte TENS i en eventuell neste fødsel. Studiet viser ingen nedgang i bruk av epidural i denne gruppen. Forfatterne kommenterer at bruk av epidural er veldig avhengig av kultur lokalt på sykehus og at kvinner sannsynligvis har hørt mye om den og har en forventning om den.