Dokumentasjon

Pain relief by applying transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on acupuncture points during the first stage of labor: a randomized double-blind placebo-controlled trial.

Randomisert studie om bruk av TENS på akupunkturpunkter (2007)

Pain relief by applying transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on acupuncture points during the first stage of labor: a randomized double-blind placebo-controlled trial.

Chao AS1, Chao A, Wang TH, Chang YC, Peng HH, Chang SD, Chao A, Chang CJ, Lai CH, Wong AM.

I denne studien ble det sett på effektiviteten av TENS brukt på akupunkturpunkter og på utkomme av fødsel / stadium 2). Gruppen som fikk behandling med TENS opplevde en reduksjon på VAS på 3.

TENS gruppen ville også gjerne bruke TENS igjen ved senere anledning. I TENS gruppen var det en økning i operative forløsninger 12 av 50 (25 %), mens i  placebogruppen var forholdene 4 ut av 50% (8%). Ingen forskjell registrert på barnas helse ved fødsel.

TENS på akupunkturpunkter brukes slik vi kjenner til ikke noe særlig I Norge.