Dokumentasjon

Pain relief in labor by transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). Testing of a modified stimulation technique and evaluation of the neurological and biochemical condition of the newborn infant.

En litt eldre studie som beskriver effekt av TENS som smertelindring og som også viser til hvordan TENS påvirker barnet ved fødsel (1979)

Pain relief in labor by transcutaneous elekctrical nerve stimulation (TENS).

Testing of a modified stimulation technique and evaluation of the neurological and biochemical condition of the newborn infant.

Bundsen PEricson KPeterson LEThiringer K.

Denne tidlige studien tilbake fra 1979 (publisert i 1982) viser en systematisk evaluering av barnets helse ved fødsel og under fødsel. Studiet viser ingen forskjell på barnets helse i gruppen hvor mor fikk TENS behandling og gruppen som ikke fikk TENS.

Videre viser studien også at kvinnene som fikk bruke TENS mot smerte hadde god effekt av dette. Tolv pasienter i TENS gruppen opplevde minimale eller moderate ryggsmerter ved 4-5 cm dilatasjon av cervix. Syv av disse hadde uendret eller mindre smerter ved 6-10 cm.

Studiet viser videre at TENS har effekt også ved stadium 2 av fødsel (utdrivningsfasen).

Anmerkning: Studien er litt «gammel», men veldokumentert. Erfaringene er kjente for oss i dag. I studien brukes elektroder over suprapubis, en praksis vi ikke bruker i dag. Vi setter i stedet elektroder over sacrum.

Acta Obstet Gynecol Scand 61:129- 136, 1982

PAIN RELIEF IN LABOR BY TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL

NERVE STIMULATION