Dokumentasjon

The use of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for pain relief in labour: a review of the evidence (2011).

Gjennomgang av studier som beskriver effekten av TENS brukt i fødsel.

The use of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for pain relief in labour: a review of the evidence (2011).

Bedwell C1, Dowswell T, Neilson JP, Lavender T.

Her har forfatterne gjort en gjennomgang av 25 ulike studier som omhandler i alt 1671 kvinner. Studiene som en har sett på er totalt 19 studier. I 15 studier fikk kvinnene TENS på ryggen, 2 studier ble akupunkturpunkter brukt og 2 fikk TENS på kranium. De to sistnevnte metoder er svært ulik vår praksis.

Forfatterne konkluderer med at det er lite forskjell i smerte hos TENS brukere og kontrollgruppene. Det var lite informasjon om utkomme hos mor og barn. Ingen skader ble registrert.

Til tross for resultatene skriver forfattere at TENS er flittig brukt o sykehus og kvinner bør har et valg om å benytte dette i fødsel.

Anmerkning: Studiene har ikke sett på tidlig bruk at TENS i fødsel. Så overføringseffekten til slik vi benytter TENS er liten.

Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2):CD007214. doi: 10.1002/14651858.CD007214.pub2.