Dokumentasjon

Transcutaneous nerve stimulation (TENS) during the first stage of labour: a randomized clinical trial.

TENS gjennom første stadium av fødsel. En randomisert, klinisk studie. 

Transcutaneous nerve stimulation (TENS) during the first stage of labour: a randomized clinical trial.

van der Ploeg JM1, Vervest HA, Liem AL, Schagen van Leeuwen JH.

Denne studien fra et sykehus i Nederland omfatter 46 personer i en TENS gruppe og 48 personer i en kontrollgruppe som fikk placebo apparat. Resultatene i denne dobbel-blind testen viser ingen signifikant forskjell i forhold til smerte eller utkomme av fødsel i noen av gruppene.