Dokumentasjon

Maternal experience of musculoskeletal pain during pregnancy and birth outcomes: significance of lower back and pelvic pain (2012)

Studie om sammenheng mellom smerter i bekken og korsrygg, og utfall av fødsel.

Maternal experience of musculoskeletal pain during pregnancy and birth outcomes: significance of lower back and pelvic pain.

Brown A1Johnston R.

Dette er en spennende studie fra Storbritannia som har undersøkt sammenhengen mellom ryggsmerter, bekkensmerter og utfall av fødsel. En spurte 580 kvinner etter fødsel om smerte og opplevelsen av denne i forskjellige trimestre. Funnene var at kvinner som anga høyere grad av smerte i tredje trimester hadde økt forekomst av keisersnitt, andre operative forløsninger og protrahert forløp.

Anmerkning: Det bør være et formål å redusere smerter hos gravide. Særlig i tredje trimester. TENS kan bidra til dette selv om det ikke frem kommer av studien, men andre studier underbygger at TENS kan redusere smerte i korsrygg og bekken.