Dokumentasjon

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) reduces pain and postpones the need for pharmacological analgesia during labour: a randomised trial (2015)

TENS reduserer smerte og minsker behovet for medikamentell smertelindring under fødsel: En randomisert prøve.

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) reduces pain and postpones the need for pharmacological analgesia during labour: a randomised trial

Licia SantosSantanaa Rubneide Barreto SilvaGalloaCristine Homsi JorgeFerreirabGeraldoDuartea Silvana MariaQuintanaaAlessandra CristinaMarcolina

Denne studien fra Journal of Physiotherapy fra 2015 konkluderer med at TENS reduserer smerte og den utsetter behovet for ytterligere medikamentell smertelindring betydelig. Studien inkluderer ikke så veldig mange kvinner, men den er overbevisende. Forfatterne trekker også inn noen av de andre studiene  og understøtter at TENS virker. Studien fra Brazil er spennende. Den understøtter det vi har snakket om og jobbet med siste året. TENS reduserer tiden kvinner bruker epidural. Desto lengre en kvinne har epidural desto større er risiko for rupturer og instrumentelle forløsninger. Dette fører igjen til bekkenbunnsproblematikk og inkontinensproblemer