Dokumentasjon

EMG biofeedback versus topical lidocaine gel: a randomized study for the treatment of women with vulvar vestibulitis.

EMG biofeedback versus topical lidocaine gel: a randomized study for the treatment of women with vulvar vestibulitis. Danielsson I et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85(11):1360-7

  • 46 kvinner mottok enten topisk lidocaine gel eller EMG biofeedback i 4 måneder
  • Effektmål: vestibular smertetrykkmåling, QoL spørreskjema og seksuell funksjonsskjema før behandling, etter avsluttet behandling og etter 6 og 12 måneder
  • Resultat: Statistisk signifikant bedring i alle effektmål etter behandling og ved oppfølging. Ingen forskjell mellom gruppene til tross for lav deltagelse i EMG biofeedbackgruppen. Les mer her.