Dokumentasjon

Use of transcutaneous electrical stimulation and biofeedback for the treatment of vulvodynia

Use of transcutaneous electrical stimulation and biofeedback for the treatment of vulvodynia (vulvar vestibular syndrome): result of 3 years of experience. B Dionisi et al Minerva Ginecol 2008 Dec;60(6):485-91 (Originalartikkel på italiensk)

  • 145 kvinner med vulvodyni mottok 10 ukentlige biofeedback, TENS, funksjonell elektrostimulering og hjemmeøvelser (strekk av bekkenbunn).
  • 75.8 % av kvinnene anga bedring av vulvasmerte og dyspareuni. Effektmål ikke oppgitt i engelsk abstrakt. Les her.